Povstání v Libyi mýma očima

27. duben 2011 | 22.12 |

Asi před třemi týdny jsem se začala intenzivně zajímat o průběh nepokojů v Libyi, jedné ze severoafrických zemí. Nakonec jsem se rozhodla o tom napsat krátký článek (který je bohužel dost dlouhý, a to jsem s lítostí spostu informací musela vynechat). Nejsem člověk, který vykřikuje do světa názory o věcech, o nichž nic neví. Na druhou stranu, v Libyi jsem nikdy nebyla a nemám k dispozici než večerní zprávy ve francouzštině a české noviny na internetu, tudíž nepopírám, že můj pohled může být trochu zaujatý. Budu ráda za jakékoli komentáře ke článku, děkuji!

Povstání v Libyi  

Obsah: 

I. Úvod

II. Časová přímka

III. Kdo je kdo 

   a) Muammar Kaddáfí

   b) Libyjší povstalci

   c) Spojenecká vojska

      1. Francie

      2. USA

IV. Můj názor

V. Závěr

VI. Zdroje

_______________________

I. Úvod

V únoru roku 2011 se v severní Africe rozpoutala vlna protestů proti tamějším vládám. Tyto nepokoje zasáhly také Libyi, kde je boj nyní velmi krutý a vítězství se chvíli kloní na jednu, chvíli na druhou stranu. Dnes každý velmi dobře zná jméno Muammara Kaddáfího, libyjského plukovníka a velitele státních ozbrojených sil. Nátlaku povstalců i cizích vojáků ve své zemi odolává už více než dva měsíce a lidé jsou velmi nejednotní v názoru, na kterou stranu tohoto konfliktu se přiklonit.

___

II. Časová přímka

23. 2. 2011 je očekáván brzký pád Kaddáfího režimu; povstalci se rychle zmocňují rozsáhlých území

24. 2. 2011 Kaddáfí z nepokojů v Libyi obviňuje al-Kaidu

26. 2. 2011 OSN odsuzuje násilí na civilistech a plánuje zavedení sankcí (zbrojní embargo a další)

28. 2. 2011 zastavuje se vývoz ropy z Libye kvůli bojům; americké vojsko se přemisťuje do blízkosti Libyjských hranic; Britové navrhují stanovení bezletové zóny nad Libyí

2. 3. 2011 OSN pozastavuje členství Libye ve svém společenství; Kaddáfí opět dobývá některá města, zejména v okolí Tripolisu; spekuluje se o začínající občanské válce

7. 3. 2011 Václav Klaus odmítá vojenskou intervenci České republiky v libyjském sporu; americký prezident Obama žádá Saúdskou Arábii, aby libyjským povstalcům dodala zbraně

8. 3. 2011 šéfka evropské diplomacie se schází se zástupci libyjských povstalců

10. 3. 2011 Mezinárodní výbor Červeného kříže vydává prohlášení, že Libye upadla do občanské války; Francie uznává Národní libyjskou radu tvořenou vzbouřenci jako reprezentativní vládu této země a také navrhuje zahájit nálety na Libyi

11. 3. 2011 Kaddáfí prohlašuje, že povstalci, kteří složí zbraně, dostanou amnestii

12. a 13. 3. 2011 povstalecká vojska jsou na ústupu, jejich odpor slábne a Kaddáfí postupně získává zpět další území

15. 3. 2011 plukovník hlásí, že se chystá zaútočit na Bengází, jednu z hlavních bašt povstalců, a ukončit tak boje do dvou dnů

17. 3. 2011 Rada OSN zavádí bezletovou zónu nad Libyí

19. 3. 2011 začíná letecké bombardování Libye, které je záhy mnoha státy odsouzeno jako příliš tvrdé

22. 3. 2011 mluví se o předání velení nad operacemi v Libyi do rukou NATO (dosud velí USA)

25. 3. 2011 Nicolas Sarkozy hrozí dalším africkým vůdcům, že pokud i oni budou násilím potlačovat protesty obyvatel, budou čelit tlaku Francie

27. 3. 2011 díky podpoře spojeneckých vojsk libyjští povstalci opět postupují a získávají další území; velení nad vojenskými operacemi přebírá NATO

30. 3. 2011 Uganda nabízí libyjskému vůdci azyl; Kaddáfí opět přechází do protiofenzivy a znovu získává některá území

5. 4. 2011 mluví se také o možnosti uspořádání demokratických voleb v Libyi

6. 4. 2011 libyjští povstalci kritizují NATO, že její postup je příliš pomalý a váhavý

8. 4. 2011 USA začínají uvažovat o vyslání pozemních sil do Libye

11. 4. 2011 Kaddáfí přijímá mírový plán Africké unie, povstalci jej však okamžitě odmítají, protože neobsahuje plukovníkovu demisi

14. 4. 2011 poprvé se otevřeně mluví o novém cíli NATO: svrhnout Kaddáfího

18. 4. 2011 do Itálie a potažmo do Francie utíkají tisíce lidí ze severní Afriky, státy se však přívalu emigrantů brání

19. 4. 2011 Velká Británie a Francie zvažují vyslání vojáků, kteří by vycvičili libyjské povstalce

21. 4. 2011 Kaddáfí začíná vyzbrojovat libyjské civilisty k případnému boji s pozemními jednotkami spojenců

22. 4. 2011 prezident Obama schvaluje nasazení bezpilotních letadel nad Libyí

24. 4. 2011 do sporu vstupují libyjské kmeny, neustálé boje totiž jejich život značně komplikují, a proto chtějí sami vyjednat příměří mezi vzbouřenci a Kaddáfím, ten jim v Misurátě dává volný prostor

28.4.2011 12 rebelů bylo zabito a 5 zraněno při náletu NATO

1. 5. 2011 při náletu NATO byl pravděpodobně zabit Kaddáfího nejmladší syn a 3 vnoučata; jedna z raket nejspíše dopadla i na hotel, kde pobývají novináři

___

III. Kdo je kdo

A) Muammar Kaddáfí 

Kaddáfí má hodnost plukovníka a je hlavním velitelem libyjské armády. Není však libyjským prezidentem!

Narodil se roku 1942 do vcelku skromných poměrů. Vystudoval vojenskou akademii a stal se vojákem a také zapřisáhlým odpůrcem monarchie. Roku 1969, když byl libyjský král na léčení v Turecku, Kaddáfí s několika dalšími důstojníky v Libyi provedl nekrvavý převrat a ujal se vlády nad tímto státem (mimochodem, bylo mu tehdy 27 let, zajímavá kariéra, ne?).

Těžko mohu posoudit, jaké praktiky Kaddáfí využívá, každopádně mu nemůžeme upřít následující zásluhy:

Libye byla do letošních nepokojů velmi stabilním státem a zároveň je nejvyspělejším státem z celé Afriky (životní úroveň se dá srovnat třeba s Portugalskem). Zejména díky ropnému bohatství je Libye také poměrně bohatá (před 40 lety byla naopak jednou z nejchudších zemí světa).V průběhu let Kaddáfí z Libye vyhnal všechny cizí vojáky a pracoval na zlepšení životních podmínek libyjských obyvatel, například gramotnost se v době jeho vlády zvýšila z 10 na 88 %! (Což je pozoruhodné!) Také vytvořil solidní zdravotnickou síť, díky níž má Libye nejvyšší průměrný věk dožití z celé Afriky.

Ovšem jeho politika má i svá stinná místa. Například OSN jej často kritizuje za používání násilí vůči vlastnímu obyvatelstvu. (Na druhou stranu, těžko povstání potlačíte letákovou kampaní). Kaddáfího jméno však figuruje i u několika teroristických útoků z minulých let. Za ně částečně přijímá zodpovědnost a pozůstalé se snaží odškodnit alespoň finanční cestou. Jinak Kaddáfí pracoval na zlepšení vztahů s většinou ostatních zemí, ovšem s USA a Francií má Libye už dlouhodobě velmi napjaté vztahy. (A pozor, Libye, ač v severní Africe, nikdy francouzskou kolonií nebyla, dříve totiž patřívala Itálii).

-

B) Libyjší povstalci
 

Na této straně existuje asi nejvíce otázek. Nevěřím, že někdo, kromě nich, opravdu ví, co jsou zač. Kaddáfí je označuje za vyslance teroristické organizace Al-Kaida, případně za zdrogované mladé lidi, kteří zkrátka nemají čistou hlavu. Ať už má plukovník pravdu, či nikoli, spojenecká vojska (především vojska USA, Francie a Spojeného království) nicméně tyto lidi podporují v jejich boji za lepší zítřky. Víc nemám co dodat, neboť pro mne jsou povstalci největším otazníkem, na nějž jsem uspokojivou odpověď dosud nenašla.

-

C) Spojenecká vojska

Jedná se o armádní jednotky Severoatlantické aliance, především však Spojených států a Francie. Je nutno dodat, že mnoho členů NATO se v bojích v Libyi snaží neangažovat (mezi nimi například Česká republika). Stejně tak vojenské intervence v Libyi odmítají třeba Rusko nebo Čína. Zatím v Libyi operuje především americké letectvo. Ve Středozemním moři se potom nachází mnoho vojenských lodí. Z USA se už ozývají hlasy navrhující též pozemní zásah v Libyi. 

Jmenovala jsem především dva státy – Francii a USA – a teď bych ráda vysvětlila, proč jsem vytkla právě je:

1. Francie

Tato země s Libyí už dlouho soupeří. Například v 70. a 80. letech minulého století došlo k intervenci libyjských vojsk pod Kaddáfího velením v sousední zemi – Čadu, bývalé francouzské kolonii. Že by měla Libye na zmíněná území nárok, se mi vypátrat nepodařilo. Ovšem v tomto případě mě více rozčiluje, že francouzská vojska ihned naklusala na jih, aby dala "zlobivému Libyjci na zadek". Olej do ohně také přilil atentát na jedno z francouzských letadel, při jehož vyšetřování se objevilo i Kaddáfího jméno. Asi poslední kapkou byla nedávná obchodní dohoda mezi Libyí a Francií, kterou však africká strana náhle zrušila a Francie tak přišla o nemalý obnos. 

2. Spojené státy americké

To je kapitola pro sebe, jako krásný příklad bych uvedla citaci z jednoo článku z novinky.cz:

"Americká zahraniční politika dosud v regionu (severní Afrika, pozn.) balancovala mezi podporou demokracie a stability. Zatímco v minulosti usilovala o přízeň tamních diktátorů kvůli soupeření se Sovětským svazem, v posledních letech v nich viděla hráz proti vlivu islamistů a islamistického terorismu. Rozpor mezi slovní americkou podporou pro demokracii a podporou autokratických režimů ale v arabském světě posiloval protiamerické nálady." 

(http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/226920-usa-se-pripravuji-na-nastup-islamu-v-arabskych-zemich.html

___

IV. Můj názor 

Situace v Libyi se mi zdá hodně komplikovaná a nepřehledná. Každopádně, mám-li říct, zda souhlasím s vojenskou intervencí dalších zemí v této oblasti, má odpověď bude záporná.

Ano, Kaddáfí není svatý muž, mnoha lidem ublížil, mnoho lidí bylo kvůli němu zraněno. Na druhou stranu, v tomto souboji je on tím obráncem vlasti. Je zajímavé, že teprve, když se boje blížily ke konci a Kaddáfí tvrdil, že do dvou dnů znovu nastolí klid v zemi a dobude Misurátu (viz časová přímka 15.3.), náhle se do problematiky vložilo americké letectvo. Je také zajímavé, že nepokoje trvají už tak dlouho a zdá se, že libyjský plukovník čelí opravdu velké přesile. Přesto je bilance vyrovnaná, vítěz dosud není ani zdaleka jasný.

A když už je řeč o té bilanci: ano, Kaddáfího muži možná zranili mnoho civilistů při potlačování nepokojů. Ale i spojenecká vojska přiznávají, že i jejich útoky zasáhly několik civilních cílů. (Ono z toho letadla dost těžko poznáte, kdo je kdo). Objevují se spekulace o tom, že povstání v Libyi, pokud nebylo iniciováno, pak je přinejmenším udržováno uměle západními státy. A všimli jste si té změny? Jak dlouho USA prohlašovaly, že chtějí jenom chránit civilisty? Nakonec i oni vsadili na upřímnost a teď všichni vědí, že jejich cílem je pád Kaddáfího. Já myslím, že tenhle cíl měli už od samého počátku.

Další věcí je libyjská ropa – co si budeme nalhávat, USA jsou jedním z největších dovozců ropy. I když mají vlastní zásoby, ty si šetří na horší časy a raději dovážejí z arabského světa. Zajímavé, že Libye není zdaleka jedinou zemí, kde operují američtí vojáci. Vždyť USA jsou dnes opravdu jedním z nejagresivnějších národů! A Francie? Tam zas má všechno na svědomí malý čertík Sarkozy.
 

Každopádně Francie se také míchá do mnoha záležitostí, do nichž jí nic není. Zvlášť v případě severní Afriky mám občas pocit, že francouzští politici žijí stále v minulosti a myslí si, že jim to tam patří!

A ono když se podívám i na libyjské obyvatele, také je tam spousta věcí, které stojí za povšimnutí. Tak například: údajně se stávkuje kvůli vysokým cenám potravin a nezaměstnanosti. Ehm, nemáme tohle náhodou taky? A stávkujeme? Kdepak, sedáváme v hospodách u piva a jenom debatujeme o tom, jak bychom naši vládu nejraději defenestrovali. No, Kaddáfí alkohol (a hazardní hry) v zemi zakázal. Do toho připočtěte obecně horké arabské hlavy, které mnohdy dříve jednají, než myslí, a povstání je na světě, jaké překvápko! Co až jednou tuhle horkokrevnost dostanou Češi? To se pan Nečas bude asi hodně divit!

Za zmínku stojí také návrh uspořádání demokratických voleb, který Kaddáfího strana podala (5.4.). Nemyslíte, že by to nenavrhoval, kdyby si nebyl jistý, že nevyhraje? A další zpráva, že nechává civilisty vyzbrojovat proti případnému pozemnímu zásahu spojeneckých vojsk (21.4.). Opravdu myslíte, že je tak hloupý a bude zásobovat zbraněmi lidi, u nichž má pochybnosti, zda ho nezradí, jen co se otočí zády? 
 

___

V. Závěr

Dle mého názoru, povstání v Libyi je problémem Libye, případně sousedních států (i když ty teď samy mají problémů dost). Za pohnutkami USA ani Francie v tomto sporu nevidím nic dobrého. Kaddáfí tady vystupuje jako obránce vlasti, brání ji proti invazi cizích vojáků. Mluvila jsem se dvěma lidmi, kteří Libyi navštívili (jeden před několika lety, jeden krátce po roce 1989), oba dva nezávisle na sobě (vůbec se neznají) mi potvrdili, že životní úroveň v zemi je relativně vysoká, sami z toho byli vcelku překvapeni. Kaddáfí má svoje mouchy. Každopádně on věří, že libyjský lid jej stále podporuje a bude za něj bojovat. Já tomu věřím také. Ať už média říkají cokoli, postup amerických vojsk mnoho lidí po celém světě doslova znechucuje. A nejednou se ozývají hlasy, že pan Obama by měl naklusat do Oslo a s "díky a promiňte"  vrátit Nobelovu cenu za mír. Já mu to vzkazuji též!

Libyjský problém je problém Libye. Severoatlantická aliance (jejíž jsou USA členem) má chránit mír v SEVEROatlantickém prostoru, kam však Libye NESPADÁ! 

___

VI. Zdroje (není to nic světoborného, já vím) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muammar_Kaddáfí

http://cs.wikipedia.org/wiki/Libye

http://cs.wikipedia.org/wiki/Občanská_válka_v_Libyi

http://www.novinky.cz/archiv?id=1032 (vybrané články)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Povstání v Libyi mýma očima kain 27. 04. 2011 - 22:26
RE: Povstání v Libyi mýma očima cayenne 27. 04. 2011 - 22:30
RE: Povstání v Libyi mýma očima janika 21. 05. 2011 - 23:21